Предметом діяльності організації є сприяння захисту прав дітей, зміцнення захисту прав та інтересів дитини в Україні а також контроль за дотриманням прав дитини в Україні, сприяня реалізації рекомендацій Комітету ООН з прав дитини щодо виконання Конвенції ООН про права дитини;  організація правової допомоги, сприяння зміцненню морально-етичних норм та підвищенню культурного рівня особистості в її відносинах з навколишнім світом, сприяння захисту материнства та дитинства, допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, також сприяння розвитку культури в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості.